בעלי עניין

בעלי עניין
%
דלתא גליל תעשיות בע"מ
80%
אלטשולר שחם ק. גמל
6.40%
אלטשולר שחם ק. נאמנות
1.68%

הנתונים נכונים ל- 31.12.22